Puls Świata
Czwartek, 27 kwietnia 2017www.puls-swiata.pl
Puls Świata


RAPORT: Birma

UCHODŹCY W POLSCE

NORYLSK: Miasto-widmo

KINO AFGANISTANU

Cenzura Internetu w Chinach

Mały Tybet w Nepalu

ARGENTYNA: Okruchy dyktatury

Strefa Kultury:
Literatura

Teatr

Kino

Muzyka

Wystawa

Kanon

BIBLIOTEKA:
LINKI

KSIĄŻKI

DOKUMENTY

GALERIA FOTO

 
ZALOGUJ

 NUMER maj 2006 maj 2006 Numer 1/2006

Szanowni Państwo,

W najnowszym numerze PULSU ŚWIATA Czytelnicy znajdą przede wszystkim obszerny blok tekstów poświęconych Turcji - najbardziej kontrowersyjnemu kandydatowi do UE. 40 lat uników Brukseli sprawiło, że sami Turcy zaczynają porzucać swoje europejskie ambicje. Opisujemy zmiany w Turcji; problemy, które stoją na jej drodze do akcesji oraz los Turków z Północnego Cypru, których państwo do dziś uznawane jest wyłącznie przez Ankarę.

W kolejnych tekstach koncentrujemy się na dzieciobójstwie, które staje się coraz poważniejszą plagą trapiącą Włochy i kilkunastoletnim zawieszeniu broni między Naddniestrzem a Mołdawią.

Wart polecenia jest wywiad z Alaksandrem Milinkiewiczem, niedawnym kontrkandydatem Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich na Białorusi. Milinkiewicz, tuż przed aresztowaniem przez służbę bezpieczeństwa, opowiedział nam o dalszych planach białoruskiej opozycji i podzielił się swoimi refleksami po "elekcji".

Prezentujemy też dwa reportaże poświęcone krajom niezbyt w Polsce znanym - Andorze i Gruzji. Z pozoru są to bardzo podobne do siebie miejsca - niewielkie państwa, otoczone górskimi szczytami i zamieszkane przez gościnnych ludzi. Ale życie w nich jest diametralnie odmienne...

Numer kończy blok tekstów poświęconych Peru. W najbliższym czasie rozstrzygnie się w tym południowoamerykańskim kraju rywalizacja o stanowisko prezydenta. Wciąż ma w niej szanse wygrać Ollante Humala, kontrowersyjny eks-oficer, kolejny sojusznik żarliwie antyamerykańskiego prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza. Toczy się kolejna bitwa niezbyt w Polsce obserwowanej wojny o latynoamerykański "rząd dusz"...

Życzymy miełej lektury.

Redakcja


 NUMER luty 2006 luty 2006 Numer 5/2005 (15)

Drodzy Czytelnicy,

Zimowy numer PULSU ŚWIATA otwiera prawdziwie gorący materiał. Pakistan, któremu poświęcamy obszerny blok artykułów, to współczesne jądro ciemności, albo puszka pandory. Biedny kraj, którym rządzi twardą ręką oświecony dyktator generał Pervez Musharraf. Stąd rozprzestrzenia się na świat terroryzm i broń atomowa, a przy tym Pakistan to strategiczny partner USA i... ChRL. To także mozaika etniczna i wybuchowy, choć w zasadzie muzułmański (sunnici i szyici, sufizm i fundamentalizm) koktajl religijny. Wśród szczytów Himalajów i Karakorum poprzecinanych zielonymi dolinami rzek Indus, Ćenab i baśniową Doliną Kaszmirską, na styku „linii kontroli” Indii, Pakistanu i Chin leży Kaszmir. Czy ma szansę na niepodległość? Wątpliwe. Każdy z trzech zaborców to przecież mocarstwo jądrowe. Zresztą sami Kaszmirczycy nie mają wspólnej wizji przyszłości swojego pięknego skądinąd kraju. Chiny wkraczają do Europy przez Bałkany. Przyczółkiem ich politycznej i gospodarczej ekspansji jest Macedonia. Kraj wyniszczony konfliktem między Macedończykami i Albańczykami, z odległą jeszcze perspektywą członkostwa w UE, nie odrzuci przecież pomocy Pekinu. Prezentujemy również reportaż z Izraela i Palestyny. Choć likwidacja żydowskich osiedli była krokiem do rozwiązania konfliktu, to perspektywa pokoju jest nadal odległa. Największą przeszkodą w osiągnięciu kompromisu wydają się być radykałowie po obu stronach barykady. Konflikt między Tutsi i Hutu w Rwandzie pochłonął setki tysięcy ofiar. Władze obiecały osądzić i ukarać winnych ludobójstwa. Zadanie to przerosło jednak możliwości zniszczonego wojna kraju. Odwołano się więc do tradycyjnych metod wymierzania sprawiedliwości. PULS ŚWIATA objął patronat nad szeregiem ciekawych wydarzeń kulturalnych. Był to przegląd filmów kurdyjskich zorganizowany przez DKF warszawskich socjologów, dalszy ciąg Muzyki w Muzeum – folkowych koncertów w warszawskim Muzeum Etnograficznym oraz nowy konkurs dla pasjonatów fotografii i stolicy – Warszawska Jesień Fotograficzna. Na łamach magazynu prezentujemy również wznowiona i poszerzoną edycję kaukaskich reportaży Wojciecha Jagielskiego „Kaukaz. Dobre miejsce do umierania”, która również ukazała się pod patronatem PULSU ŚWIATA.

Zapraszamy do lektury!
Redakcja


 NUMER luty 2006 luty 2006 Numer 2/2006 (17)
Szanowni Paďż˝stwo, Kolejny numer PULSU ďż˝WIATA przenosi nas do Birmy, oficjalnie nazywanej Myanmarem. To kraj, którym rzďż˝dza gwiazdy. Te na niebie i te na pagonach… Aung San, ojciec wspóďż˝czesnej Birmy, zgin�� gdy Birma odzyskiwaďż˝a wolno��. Jego dawni towarzysze broni uznali, ďż˝e niepodlegďż˝oďż˝ci moďż˝na broniďż˝ tylko si��. Czy sďż˝aba opozycja moďż˝e zagroziďż˝ rzďż˝dom generaďż˝a Than Shwe? A moďż˝e gďż˝ównym wyzwaniem dla junty sďż˝ ruchy separatystyczne? Birma to etniczny tygiel, Kaukaz Dalekiego Wschodu. Karenowie, Szanowie, Wa, Monowie, Arakanowie, Karenni, Czinowie, Kaczinowie, Lahu, Palaungowie, Pa-O i inni majďż˝ nie tylko wďż˝asne tradycje i aspiracje, ale takďż˝e armie. Od siedmiu lat, a wiďż˝c odkďż˝d rozpoczďż˝a siďż˝ tzw. druga wojna rosyjsko-czeczeďż˝ska do Polski napďż˝ywajďż˝ uchodďż˝cy z Czeczenii. Polska reprezentowana przez Urzďż˝d ds. Repatriacji i Cudzoziemców (URiC) oraz w II instancji przez Radďż˝ ds. Uchodďż˝ców poza nielicznymi wyjďż˝tkami odmawia im statusu uchodďż˝cy. Norylsk, zamkniďż˝te miasto za krďż˝giem polarnym, to industrialne piekďż˝o. Mimo zabójczego mrozu i jeszcze groďż˝niejszych toksyn ludzie ukďż˝adajďż˝ tu sobie jakoďż˝ ďż˝ycie, a niedaleko na pďż˝askowyďż˝u Putorana wďż˝drujďż˝ najwiďż˝ksze na ďż˝wiecie stada reniferów. W numerze opisujemy teďż˝ renesans kina afgaďż˝skiego, które odrodziďż˝o siďż˝ po upadku reďż˝imu talibów i mimo wci�� trudnej sytuacji osiďż˝ga miďż˝dzynarodowe sukcesy. O swojej pracy opowiadajďż˝ nam Siddig Barmak, reďż˝yser nagrodzonego w Cannes filmu „Osama”, Latif Ahmadi, szef instytutu Afghan Film oraz afgaďż˝ska celebrity, piďż˝tnastoletnia Marina Golbahari, która niespodziewanie zostaďż˝a najsďż˝ynniejsza aktorkďż˝. Wielki mur nie obroniďż˝ Chin przed barbarzyďż˝cami. Zastanawiamy siďż˝ czy rozbudowany system kontroli Internetu ochroni Chiďż˝czyków przed wolnym sďż˝owem. Tymczasem Google, MSN i Yahoo wprowadziďż˝y do chiďż˝skich wersji swoich wyszukiwarek elementy cenzury. Przyglďż˝damy siďż˝ ďż˝yciu tybetaďż˝skich uchodďż˝ców w Nepalu. Szansďż˝ na wyrwanie siďż˝ z szarej codziennoďż˝ci jest dla nich edukacja, a szkoďż˝y dziaďż˝ajďż˝ gďż˝ównie dziďż˝ki zagranicznym darczyďż˝com. Argentyďż˝czycy najchďż˝tniej wyrzuciliby z pamiďż˝ci stracony dla ich kraju okres wojskowej dyktatury. Ofiary junty oraz ich bliscy jednak pamiďż˝tajďż˝ i domagajďż˝ siďż˝ sprawiedliwoďż˝ci. Na ďż˝amach magazynu prezentujemy równieďż˝ dwie pozycjďż˝ ksi��kowe „Nowe Królestwo Grenady” Adama Elbanowskiego i „Pomaraďż˝czowy Majdan” Marcina Wojciechowskiego, które ukazaďż˝y siďż˝ pod patronatem PULSU ďż˝WIATA. Zapraszamy do lektury! Redakcja

 NUMER styczeń 2006 styczeń 2006 Numer 4/2005 (14)
Drodzy Czytelnicy, Kolejny numer PULSU ŚWIATA otwieramy materiałem poświęconym fotografii prasowej. Czytelnicy mogą zobaczyć najlepsze zdjęcia ubiegłego roku, a także przeczytać teksty poświęcone zarówno mistrzom fotografii, jak i “czarnym owcom” środowiska. W wywiadzie dla naszego magazynu prof. Janusz Symonides, jeden z największych autorytetów w dziedzinie spraw międzynarodowych w Polsce, opowiada o tak skomplikowanych procesach jak reforma i zaniechania ONZ, ale też i o polityce Waszyngtonu, Moskwy oraz miejscu Polski na scenie międzynarodowej. Artykuły cyklu MOST NA WSCHÓD poświęciliśmy Ukrainie oraz Bośni i Hercegowinie. Wschodnia Ukraina wciąż żyje pamięcią – opisujemy konflikt między krymskimi Tatarami a miejscowymi Rosjanami o pomnik Wielkiej Trójki (Stalin – Roosevelt - Churchill) w Liwadii. Z kolei Bośnia i Hercegowina wkrótce świętować mogłaby dziesięciolecie zakończenia wojny, tymczasem nadal więcej mieszkańców tego kraju dzieli, niż łączy. Czy szansą na wytłumienie sporów w trójkącie – Serbowie, Chorwaci i Bośniacy – jest perspektywa akcesji do UE? Swoistym uzupełnieniem tego materiału jest literacki reportaż z podróży przez tę krainę. Poświęcamy również uwagę sytuacji uchodźców w Polsce – tu na przykładzie napływających do naszego kraju Czeczenów. Ich sytuacja daleka jest od komfortu, który zapewniają państwa zachodnie – i jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę kondycję finansową Polski. Jednak, czy nie można by za te pieniądze zrobić ciut więcej? Raz jeszcze na łamach PULSU ŚWIATA wracamy do spraw Afganistanu. I tu upłynęło już kilka lat od załamania się opresyjnego reżimu. Proces rekonstrukcji kraju toczy się wolno. Tym niemniej kilkumilionowa rzesza młodych Afgańczyków rwie się do nauki. Gdyby tylko jeszcze mieli książki... Numer zamyka materiał poświęcony artyście znanemu w wąskich kręgach wielbicieli nowego, zawierającego elementy world music, jazzu. Jean-Paul Bourelly, wirtuoz gitary, kontynuator tradycji takich twórców jak Jimi Hendrix, powinien być jednak lepiej znany. Do czego być może się przyczynimy. Redakcja

 NUMER lipiec 2005 lipiec 2005 Numer 3/2005 (13)
W wakacyjnym wydaniu PULSU ŚWIATA prezentujemy obszerny raport poświęcony kulturze w Europie. Jak korzystają z jej owoców obywatele państw Unii Europejskiej? Czy są różnice między „starą” a „nową” Europą? Piszemy o kilku ciekawych przejawach twórczości europejskiej. Francuska kinematografię tworzą nie tylko Catherine Deneuve, Jean Reno, Daniel Auteuil, Emmanuele Beart, Isabelle Adjani, Irene Jacob, Sophie Marceau i Juliette Binoche ale też oryginalny system finansowania. Jej dorobek to nie tylko „Piąty Element”, „Amelia” czy trylogia „Taxi”, ale też szereg ambitnych filmów dokumentalnych. Nie są znane, bo nie „stoi za nimi” telewizja. Erwan Briand opowiada o trudnościach niezależnych twórców, ale też o sposobach na ich przezwyciężenie, dając za przykład swój ostatni dokument „Kobieta z góry Ararat”. Czy Norwegia zostanie muzycznym centrum Europy? Jest z pewnością Mekką dla fanów muzyki alternatywnej, skrajnych odmian rocka, a od niedawna także jazzu. Pozostańmy w krainie fiordów. Åsne Seierstadt – rodaczka Wesseltofta i Molvaera – opowiada o kulisach powstania swojego bestsellera „Księgarz z Kabulu”. Ten reportaż z życia tytułowego księgarza Sułtana Chana i jego rodziny to spojrzenie na Afganistan wkrótce po obaleniu talibów z perspektywy codziennego życia samych Afgańczyków. To również swoiste zderzenie cywilizacji. PULS ŚWIATA jest patronem książki podobnie jak też jubileuszowej płyty Voo Voo „XX cz.1", której nastrojowe brzmienie polecamy. W ramach cyklu „Most na Wschód” przenosimy się na Bałkany. Serbia i Czarnogóra aspirują do członkostwa w UE, mają do pokonania jednak szereg przeszkód w postaci mrocznego dziedzictwa Slobodana Miloszevicia, trudności gospodarczych i mocno niestabilnej sytuacji politycznej. Być może zresztą oba kraje do Unii wejdą osobno. Piszemy też o cmentarzu Orląt we Lwowie, który kładł się cieniem na stosunkach z Ukrainą. Dopiero polskie wsparcie dla pomarańczowej rewolucji przełamało impas. Aby zrozumieć o co tak naprawdę toczy się spór trzeba spojrzeć nań z perspektywy ukraińskich mieszkańców Lwowa. W Londynie na skwerze przed budynkiem parlamentu Brian Haw od ponad czterech lat protestuje przeciwko wojnie, początkowo w Afganistanie, teraz w Iraku. Przed jego namiotem przewija się dużo pacyfistycznie nastawionej młodzieży. Czy zamachy 7 lipca zmienią ich antywojenny zapał? Czy nowe prawo antyterrorystyczne ograniczy wolność zgromadzeń? Na przeciwległym krańcu Unii Europejskiej studenci z Brześcia i Grodna nie protestują przeciwko wojnie. Tak jak tysiące ukraińskich, białoruskich i rosyjskich kobiet przewożą przez wschodnią granicę Polski alkohol i papierosy. Drobny przemyt jest źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców zachodnich regionów Ukrainy i Białorusi oraz obwodu kaliningradzkiego, ale także dla wielu Polaków ze ściany wschodniej. Dagestan to malownicza, wielonarodowa republika Federacji Rosyjskiej, która graniczy z ogarniętą wojną Czeczenią. Mieszkańcy przywykli do zamachów bombowych, mafijnych porachunków i starć między rosyjskim wojskiem, a islamskim podziemiem. Choć wojna puka do ich drzwi to nie myślą o niepodległości, a raczej o napływie rosyjskich turystów. Kolejne zapomniane miejsce to Kambodża. Francis Ford Copolla w „Czasie Apokalipsy właśnie tu umieścił conradowskie jądro ciemności. W Phon Penh nawet jaszczurki przypominają o makabrycznym okresie rządów Czerwonych Khmerów. Gwinea Bissau mogłaby się stać się rajem dla europejskich i amerykańskich turystów. W nadmorskiej stolicy mimo piaszczystych plaż nie ma jednak obsadzonych palmami bulwarów i kolorowych szyldów hoteli. Są za to wraki czołgów i bieda-stragany, zza których mieszkańcy miasta starają się sprzedać cokolwiek komukolwiek, aby przeżyć. Rozmawiamy także z tybetańskim lamą, administratorem szkoły i sierocińca Bon Children’s Home w północnych Indiach. Jest to jedyna szkoła, która kształci młodych Tybetańczyków w tradycji religijnej bon. Dzięki staraniom Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu NYATRI już wkrótce najzdolniejsi uczniowie będą mogli kontynuować naukę w Polsce. PULS ŚWIATA otwierał raport o kulturze europejskiej, a zamyka relacja z warszawskiego festiwalu poświęconego kulturze afrykańskiej, nad którym redakcja objęła patronat. Mając stereotypowe wyobrażenia na temat Afryki nie zdajemy sobie sprawy, że w Burkina Faso powstają wybitne filmy, a w Mali działa świetny teatr. Redakcja PULSU ŚWIATA

 NUMER maj 2005 maj 2005 Numer 1-2/2005 (11-12)
W tym numerze "Pulsu Świata" koncentrujemy się przede wszystkim na problemie ludobójstwa. Zbrodnia ludobójstwa kojarzona jest niemal wyłącznie z tragedią, jaką był Holocaust. Jednak zarówno przedtem, jak i potem, dokonywano na całym świecie czynów, które - choć mniej znane, przeprowadzane na mniejszą skalę - również zasługują na to miano. W "europejskiej" części magazynu przyglądamy się też powrotowi narodowych idei do polityki Niemiec oraz kwestii współczesnego niewolnictwa we Włoszech, wynikającej niemalże bezpośrednio z przemytu ludzi - jednej z najpoważniejszych patologii dzisiejszej Europy. W cyklu MOST NA WSCHÓD, prezentującym kraje, które znajdują się na drodze integracji z Unią Europejską prezentujemy Albanię. Ten niewielki, położony na dalekich krańcach Bałkanów, kraj walczy dziś o możliwość rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Czeka go jednak długa droga. Podobnie jak Ukrainę - w cyklu MOST NA WSCHÓD zamieszczamy też relację ze spotkania z Wiktorem Juszczenko. Odbyło się ono podczas wizyty ukraińskiego prezydenta w Warszawie. W tej edycji "Pulsu Świata" znajdziecie również opowieść o GenDosie - przedziwnej hybrydzie tuwińskiego szamana i rockmana. Numer zamykamy zestawem tekstów dotyczących uchodźców wewnętrznych oraz zbrodni reżimu Saddama Husajna w Iraku. W specjalnym dodatku do internetowego wydania magazynu - fragment książki Asne Seiersted "Księgarz z Kabulu". Redakcja objęła patronat medialny nad tym doskonałym reportażem z Afganistanu. W najbliższym numerze "Pulsu Świata" - wywiad z autorką.

 NUMER kwiecień 2005 kwiecień 2005 Numer 10
Koniec roku zbiega się z wydaniem 10. numeru Pulsu Świata. Przez miniony okres udało nam się opisać szereg ważnych zagadnień współczesnego świata. Wiele z nich nie znalazło dotąd miejsca na łamach polskiej prasy. Z sygnałów, które do nas docierają, wynika, że nasze artykuły są pomocne zarówno dla Czytelników pragnących poszerzyć swoją wiedzę o świecie, jak i dla tych, którzy swoimi działaniami mogą na ten świat wpływać. Podczas pomarańczowej rewolucji poświęcony Ukrainie blok artykułów z nr 5 stał się cenną pomocą zarówno dla działaczy organizacji pozarządowych, jak i dla polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Chcemy nadal pomagać w lepszym zrozumieniu tego, co dzieje się w bliższych i dalszych zakątkach Ziemi, a gdy trzeba – w podjęciu koniecznych wyzwań. Przed nami jeszcze długa droga. Liczymy, że będziemy nią iść razem z Wami. W imieniu całej redakcji życzę wszelkiej pomyślności w 2005 roku. Michał Missala /redaktor naczelny/ Nagroda dla Pulsu Świata 10 grudnia, w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Amnesty International przyznała Nagrodę Dziennikarską za najlepszy tekst poświęcony prawom człowieka. Miło nam poinformować, że statuetkę odebrała Natalia Bloch za artykuł „Nie jesteśmy Buddami. Tybetański ruch na uchodźstwie”, opublikowany w 8 numerze Pulsu Świata. Autorka jest doktorantką PAN w Poznaniu. Naukowo i społecznie zajmuje się uchodźcami tybetańskimi w Indiach i Nepalu. Spędziła z nimi blisko połowę minionego roku. Nagrodzony tekst opisuje problemy i rozterki tybetańskich uchodźców w Indiach. Choć bardzo szanują Dalajlamę, jako autorytet moralny i przywódcę duchowego, nie wszyscy zgadzają się z jego polityką wyrzeczenia się przemocy i otwarcia na kompromis z rządem chińskim. Wśród młodych uchodźców, którzy często nie znają już swojej ojczyzny, narasta zniecierpliwienie... Kapituła Nagrody w składzie: profesor Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich, Krystyna Kurczab-Redlich – niezależna dziennikarka, laureatka Nagrody Dziennikarskiej AI 2003, Piotr Zaremba – publicysta, Konstanty Gebert - publicysta, Kinga Dąbrowska – prezeska Amnesty International Polska przyznała ponadto trzy wyróżnienia: - Robertowi Stefanickiemu z „Gazety Wyborczej” za tekst „Współczucie tanim kosztem” poświęcony odszkodowaniom dla rodzin ofiar wojny w Iraku, - Annie Chełmińskiej i Mariuszowi Janikowi z Pulsu Świata za tekst „Nieobecni” opisujący sytuację uchodźców wewnętrznych (nr 9), - Włodzimierzowi Szczepańskiemu z „Życia Warszawy” za tekst „Gwałt? Nie widzę, nie słyszę, wolę milczeć…” poświęcony przemocy seksualnej wobec kobiet.

 NUMER grudzień 2004 grudzień 2004 Numer 9
Uchodźcy wewnętrzni, tzw. internally displaced persons, to ludzie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, ale wciąż pozostają w ojczyźnie. W świetle prawa międzynarodowego nie ma możliwości udzielenia im skutecznej pomocy, jeżeli nie chce tego rząd danego kraju. Problem ten dotyka 25 milionów ludzi na calym świecie, a interesują się nim niemal wylącznie eksperci organizacji międzynarodowych. W obszernym raporcie przybliżamy naszym Czytelnikom tę problematykę. W bieżącym numerze PULSU ŚWIATA piszemy również o prorodzinnej polityce rządu Silvio Berlusconiego, o ciemnych stronach ludzkich losów, które studiuje w swej twórczości Imre Kertesz, a także publikujemy fotoreportaż z niezbyt znanego jeszcze, ale mającego perspektywy, festiwalu teatrów ulicznych ViaThea w Zgorzelcu. W ramach cyklu MOST NA WSCHÓD prezentujemy Chorwację - kraj, który cieszy się statusem kandydackim lecz ma jeszcze przed sobą olbrzymią pracę do wykonania. Trybunal Haski wciąż poszukuje chorwackich wojskowych oskarżonych o zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości, trwa spór ze Slowenią o przebieg granicy między oboma krajami, gospodarka kuleje, a świat nie jest jeszcze pewny czy można wierzyć zreformowanym nacjonalistom z rządzącej partii HDZ. Z drugiej jednak strony Zagrzeb odbudowuje stosunki z dawnymi republikami Jugoslawii - nawet Serbia i Czarnogóra staje się sprzymierzeńcem. Warto poznać nowe oblicze Chorwacji. W reportażu z Bialorusi zaglądamy na najglębszą prowincję tego kraju. Podupadle rolnictwo, gnębione klęskami urodzaju, zarządzane przez prezydenta stany wyjątkowe, żolnierze odkomenderowani do zbioru plonów... Nawet kolchoz, którym zarządzal niegdyś Aleksander Łukaszenka, nie może zostać odwiedzony przez cudzoziemskiego turystę. Taki jest obraz wsi u naszego wschodniego sąsiada. Numer zamykamy dwoma tekstami dotyczącymi Iraku. W reportażu o odradzającej się na pogorzelisku irackiej scenie muzycznej Jacek Kaczmarek przedstawia gwiazdy irackiej estrady i życie środowiska artystycznego Bagdadu. Natomiast drugi tekst poświęciliśmy postaci bylego prezydenta. Saddam Husejn oczekuje na proces, wydaje się, że to koniec dyktatora. Co ma na sumieniu? Jakim byl czlowiekiem i przywódcą? Jakim jest teraz więźniem? Życzymy Wam milej luktury. Redakcja

 NUMER wrzesień 2004 wrzesień 2004 Numer 8
W ósmym numerze "Pulsu Świata" dużo miejsca poświęcamy Tybetowi. Przypatrujemy się tybetańskiemu ruchowi niepodległościowemu na uchodźstwie. Demokratyczne struktury umożliwiły działanie opozycji wobec rządu kierowanego przez Dalajlamę. Młodzi gniewni nie są tak bezkompromisowymi zwolennikami non violence jak ich duchowy i polityczny przywódca. Konflikt chińsko-tybetański ma swoje drugie dno. Chińczycy i Tybetańczycy wywodzą swoją tożsamość z innych źródeł i ich wizje po prostu do siebie nie pasują. "Dach Świata" choć odległy geograficznie funkcjonuje w świadomości Polaków. Dalajlama, Buddyzm, Himalaje i ich przyroda, Yeti, łamanie praw człowieka - z tym kojarzy się nam kraina śniegów. Jakie jest miejsce Tybetu w polskiej kulturze i polityce? Pokazujemy wreszcie zmagania na forum ONZ między Pekinem a Zachodem wokół rezolucji potępiających Chiny za łamanie praw człowieka, także w Tybecie. Skuteczna dyplomacja ChRL skutecznie nie dopuszcza glosowania nad kolejnymi rezolucjami, zgłaszanymi głównie przez USA. W ramach cyklu "Most na Wschód" tym razem przyglądamy się Białorusi krajowi mało znanemu i zapomnianemu, który jest przecież sąsiadem Polski, a od niedawna także Unii Europejskiej. Były ambasador RP na Białorusi ukazuje specyfikę tamtejszej gospodarki. Analizujemy również nie tak znowu jednoznaczne relacje Mińska i Moskwy. Czy Białoruś i Rosja zmierzają w stronę zjednoczenia, czy też wszystkie dotychczasowe kroki na rzecz integracji są tylko grą pozorów, a spalony na Zachodzie Łukaszenka jest dla Putina jedynie mniejszym złem? Przedstawiamy też stosunki polsko-białoruskie. Co Polska zrobiła dla demokracji i praw człowieka na Białorusi? Czy mogła zrobić więcej? W strefie kultury czas na dzieła politycznie zaangażowane. Dla niektórych atakujący George'a W. Busha "Fahrenheit 9.11" Michaela Moore'a to paskudny paszkwil... W Pulsie Świata głos za Moorem. Konflikt w Irlandii Północnej odchodzi już do przeszłości. Jednak murale na ulicach Derry pozostaną. Fotoreportaż z miejsca, w którym wydarzyła się Krwawa Niedziela. Na pograniczu Europy i Azji leży Stambuł - metropolia zbudowana z marzeń. jak potoczą się losy tego najbardziej europejskiego miasta w Turcji i najbardziej azjatyckiego w Europie? Olimpiada wróciła do Grecji. Ateny 2004 są gigantycznym przedsięwzięciem. Nas jednak najbardziej interesuje jak wypadną Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski i inni reprezentanci Polski. Redakcja

 NUMER lipiec 2004 lipiec 2004 Numer 7
Siódmą edycję Pulsu Świata rozpoczynamy - tradycyjnie - raportem, tym razem o CYBERTERRORYZMIE. U progu XXI wieku coraz popularniejsze staje się pojęcie „cyberterroryzmu”. Jednak wciąż nie wiadomo, jak bardzo jest ono pojemne - czy obejmuje wyłącznie działalność mającą prowadzić do śmierci i olbrzymich strat materialnych, czy również przestępczość pod postacią włamań i kradzieży pieniędzy, albo „zwykły” internetowy wandalizm. Sporo miejsca poświęcamy w najnowszym numerze Pulsu Świata NOWEJ ZJEDNOCZONEJ EUROPIE. Z Danuta Hubner rozmawiamy o naszej polityce zagranicznej – zachodniej, ale i wschodniej. O drodze Słowenii do jednoczącej się Europy i nadziejach Słoweńców po akcesji - z Janezem Potocnikiem. W numerze sylwetki komisarzy państw wchodzących do UE i artykuł problemowy o zmianach zachodzących w edukacji we wspólnej Europie. W stałym bloku -„MOST NA WSCHÓD” - tym razem przyglądamy się Turcji. Kwestia integracji Turcji z UE poruszana jest na międzynarodowym forum od kilkudziesięciu lat. Dziś pytanie o akcesję Turcji znów jest wyjątkowo aktualne... Piszemy też o konflikcie turecko-kurdyjskim, który wciąż jest przeszkodą w integracji z „25”. W bloku kulturalnym zwracamy uwagę na „NOVĄ POLSKĘ” we Francji – największy przegląd polskiej sztuki za granicą. Rozmawiamy z jednym z najważniejszych ambasadorów polskiej sztuki - Krzysztofem Warlikowskim. W numerze także ważny głos Noblisty – JOSE RAMOSA HORTY. „Nie wpadnijcie w pułapkę tych, którzy przedstawiają się jako największe na świecie autorytety, mogące decydować w kwestiach wojny i pokoju” - wyznaje Horta. W drugiej części nowego Pulsu dwa fotoreportaże: RENIFER ZAMIAST TELEWIZORA – o ludziach żyjących z dala od zgiełku świata, WARSZAWSKI SZCZYT – o pustej, policyjnej Warszawie z końca kwietnia b.r. ... Na koniec zwracamy jednak uwagę, że podczas Szczytu było w Warszawie pusto, ale było też pięknie... Zapraszamy do lektury.

 NUMER maj 2004 maj 2004 Numer 6
W szóstym numerze "Pulsu Świata" Czytelnicy znajdą przede wszystkim, otwierający to wydanie raport o ropie. Ropa jest dziś ponownie najbardziej kontrowersyjnym surowcem, doskonale pasującym do obiegowych teorii spisku. Sprawdzamy więc, jaka dziś jest pozycja OPEC, jakie znaczenie odgrywa nafta w polityce Rosji, USA czy krajów Zatoki Perskiej. Czy Morze Kaspijskie może być nowym Eldorado? Przygotowując blok związany ze sprawami europejskimi postanowiliśmy uwzględnić w nim przede wszystkim Irlandię, która w tym pólroczu przewodzi Unii Europejskiej - oraz, w ramach cyklu MOST NA WSCHÓD - Bulgarię, Rumunię i Macedonię. Dwa pierwsze powinny wejść do UE już w 2007 r. Warto poświęcić ich sytuacji i problemom trochę czasu. Nie umyka naszej uwadze sytuacja w Iraku - tym razem krótko przyjrzeliśmy się tymczasowym wladzom irackim. Rada Rządząca, choć powolana przez Amerykanów, z każdym dniem staje się coraz bardziej samodzielna - i coraz bardziej nieprzewidywalna. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co z niej wykwitnie... W niniejszym numerze znajdą państwo dwa materialy z Azji Poludniowo-Wschodniej: z indonezyjskiej Bali oraz Korei Poludniowej. Pierwszy to reportaż o lalkowym teatrze indonezyjskim, zjawisku niemal nieznanym, ale interesującym i ważnym dla tej turystycznie jakże atrakcyjnej wyspy. Zaś Korea to, jak się okazuje, tygiel religijny, w którym funkcjonują niemal wszystkie światowe wiary. Plus oczywiście kilka lokalnych. Numer zamyka analiza sytuacji powyborczej w Iranie. Czy reformatorzy, najpierw usuwani z list przez konserwatystów, potem ustępujący na wlasne życzenie, ponieśli w tych wyborach klęskę? Czy będą w stanie się z niej podnieść? Wygląda na to, że na rewolucję jeszcze poczekamy... Zapraszamy do lektury. Redakcja

 NUMER luty 2004 luty 2004 Nr 5
Dobiegł końca 2003 rok i półrocze istnienia „Pulsu Świata”. Trudna sytuacja gospodarcza oraz realia rynku prasowego sprawiają, że nowemu tytułowi niełatwo się przebić, zwłaszcza gdy podejmuje tematy ważne, choć często pomijane przez popularne media. Tym bardziej chcieliśmy podziękować naszym Czytelnikom, których wzrastające grono jest dla nas znakiem, że wysiłek tworzenia kolejnych numerów „Pulsu Świata” nie jest daremny. Od bieżącego numeru oferujemy większą ilość stron Pulsu Świata przy zachowaniu dotychczasowej ceny. Pragniemy także wyrazić naszą wdzięczność przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się nam zaufać i umieścili w Pulsie Świata swoje reklamy (Cosmopolitan Cosmetics Sp. z o.o., OST Gromada, Morski Port Gdynia SA, Perfumeria Quality, PKN Orlen SA, Polkomtel SA, Warsob). To dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zachować wysoką edytorską jakość miesięcznika. Składając Wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia świąteczne liczymy na to, że w 2004 roku na świecie będzie więcej pokoju i wzajemnego zrozumienia, a w Państwa życiu więcej wszelkiej pomyślności. Redakcja "Pulsu Świata" Nowy numer otwiera raport poświęcony nierozwiązanemu problemowi współczesnego świata, jakim jest samostanowienie. Niepodległość jest celem wielu narodów bez państw. Niektóre stworzyły struktury państwowe, ale nie zyskały międzynarodowego uznania. Jedne walczą o wolność i niezależność, innym wystarczy autonomia, a czasem tylko wykazanie własnej odrębności. Do samostanowienia dążą Abchazja, Aceh, Bougainville, Czarnogóra, Czeczenia, Eskimosi, Grenlandia, Kosowo, Kurdystan, Lapończycy, Naddniestrze, Palestyna, Papua Zachodnia, Quebec, Sahara Zachodnia, Somaliland, Tamilowie ze Sri Lanki, Tajwan, Turkiestan Wschodni, Tybet, Zanzibar i dziesiątki innych narodów, terytoriów i ludów tubylczych. Może wkrótce dołączą do nich Łemkowie i Ślązacy... Szczyt UE w Brukselii pokazał, że traktat konstytucyjny nie będzie łatwy do uzgodnienia. Prezydencja wloska nie doprowadziła do kompromisu. Czy irlandzkiej się to uda? Rozpoczynamy nowy cykl „Most na Wschód” poświęcony państwom, które po najbliższym rozszerzeniu pozostaną poza UE. Ukraina to kraj zawieszony między wschodem i zachodem. To ukraińskojęzyczna Galicja i zrusyfikowany Donbas, prozachodni Wiktor Juszczenko i coraz bardziej autorytarny Leonid Kuczma, potężni oligarchowie i prześladowani dziennikarze. Mimo, że Ukraina nie jest taka jakbyśmy chcieli, to Warszawa powinna być rzecznikiem Kijowa w Brukseli. Politykę wspierać powinny inicjatywy oddolne, jak projekt „Razem do Europy” - powołujący sieć organizacji proeuropejskich z Polski, Białorusi i Ukrainy. Jednym z największych problemów współczesnej Ukrainy jest rosyjsko-tatarski Krym. Mustafa Dżemilew w ZSRR należał do czołowych dysydentów. 17 lat spędził w łagrach i więzieniach. Dziś walczy o prawa Tatarów Krymskich w niepodległej Ukrainie. Tatarzy Krymscy byli sojusznikami Kijowa, gdy zamieszkujący półwysep Rosjanie chcieli się połączyć z Moskwą. Sewastopol to przecież symbol imperialnej Rosji. Dziś konflikt przygasł, podzielona flota czarnomorska rdzewieje, choć incydent z groblą koło wyspy Tuzła daje do myślenia. W numerze także kultura. Tym razem Puls Świata prezentuje wystawę współczesnej sztuki chińskiej w warszawskiej Zachęcie. W Azerbejdżanie Hajdar Alijew przekazał władzę synowi Ilhamowi. Sfałszowane wybory prezydenckie legitymizowała OBWE. Czy pół roku od zakończenia wojny i po złapaniu Saddama Husajna Amerykanie kontrolują Irak? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Przez dziesięciolecia Francja kolonizowała Afrykę. Dziś jednak to Arabowie i inni Afrykanie tłumnie przybywają nad Sekwanę. Przed laty polski badacz Stefan Rogoziński odkrywał Kamerun. Dziś poznański naukowiec Ryszard Vorbrich chce pomóc jego mieszkańcom. Ramzan Ampukajew - przedstawiciel prezydenta Asłana Maschadowa w Polsce – opowiada jak trafił do naszego kraju, jak Osama bin Laden i wojna z terroryzmem zaszkodziły Czeczenom, a także o czeczeńskich uchodźcach rozrzuconych po całej Europie, od ośrodka w Dębaku po Majorkę.

 NUMER grudzień 2003 grudzień 2003 Nr 4
Zachód zawsze uwielbiał Orient. Kultura Wschodu najpierw była inspiracją - dziś jednak stała się towarem. O fascynacji muzyką i, szerzej, kulturą artystów z państw takich jak Pakistan czy Indie, traktuje otwierający czwarty numer "Pulsu Świata" raport. Globalizacja nie sięgnęła jednak wszędzie - pakistańscy sufi od dziesiątek lat zachowali swoją kulturową integralność. Pisze o nich Max Cegielski. O tym, jak można w Polsce poszukiwać inspiracji z najodleglejszych stron świata, opowiada Wojciech Waglewski. Wraz z referendum na Łotwie zakończył się cykl referendów w kolejnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Malta - wszędzie tam odbyły się, nie mniej dramatyczne niż w Polsce referenda europejskie. Przypominamy w jakiej atmosferze przebiegały, czego bali się w ostatnich godzinach przed podjęciem decyzji nasi sąsiedzi. Irak wciąż bez przyszłości. Saddam Husejn zniknął, a USA stanęły przed problemem, który sygnalizowano jeszcze przed marcową inwazją - jak zapewnić bezpieczeństwo w tym kraju? Bliski Wschód nigdy nie był oazą stabilizacji. Izrael i Palestyna są również jednym z tematów rozmowy z Szewachem Weissem, ambasadorem Izraela w Polsce. Ambasador Weiss opowiada też o skomplikowanych relacjach między naszymi krajami. W numerze Czytelnicy znajdą też fotoreportaż z Etiopii, kraju, który stał się synoninem wojny i klęski głodu. Na koniec - w ramach cyklu "oś zła" - przypominamy też historię Libii oraz jej przywódcy Muammara Kadafiego. Kadafi przerosił ostatnio za Lockerbie, wyrzekł się terroryzmu, wypłaca wielomiliardowe odszkodowania i buduje Wielką Afrykę. Zapraszamy do lektury. Redakcja

 NUMER wrzesień 2003 wrzesień 2003 Nr 3
Wrześniowy numer PULSU ŚWIATA otwiera raport ekonomiczny. Jeśli w istocie „światowy kapitalizm” przeżywa dziś kryzys, to jakich innych ekonomicznych rozwiązań powinny szukać biedne społeczeństwa – redakcja PULSU ŚWIATA przybliża kilka możliwych rozwiązań. W naszym stałym bloku europejskim przyglądamy się Włochom. W lipcu b.r., w dość „zaczepnej atmosferze” kraj ten przejął przewodnictwo w UE. Jakie ważne zadania dla wspólnej Europy chcą i mogą zrealizować włoscy politycy? O naszej drodze do Unii i o specyfice zawodu negocjatora rozmawiamy też z Janem Kułakowskim. Pracował w Trzecim Świecie i w Europie, ostatnio przy włączaniu naszego kraju w struktury unijne. Negocjował... Bieżący PULS ŚWIATA przypomina też fenomen Nowego Kina Irańskiego. Zwyczajnego a Niezwykłego. Niegdyś my też mieliśmy „nasze kino irańskie”... Dziś polska kinematografia lokuje się na przeciwnym biegunie, gdy chodzi o artystyczny zamiar i efekt, a kino irańskie po prostu przywraca wiarę w kino... W najnowszym numerze PULSU ŚWIATA znajdą Państwo też m. in.: rozmowy z prof. Markiem Belką, gen. Andrzejem Tyszkiewiczem i prof. Januszem Daneckim o obecności polskich administratorów i żołnierzy w Iraku oraz teksty o Syrii i Papui Zachodniej. Syria to kraj, który od lat sponsoruje Hezbollah i ugrupowania palestyńskie. Mimo tego nigdy nie zerwała kontaktów dyplomatycznych z Waszyngtonem. Czy zerwie je teraz? ONZ łamiąc międzynarodowe prawo i nie oglądając się na wolę mieszkańców przekazała Papuę Zachodnią Indonezji. Papuasi nie pogodzili się z tą decyzją... Zapraszamy do lektury. Redakcja.

 NUMER sierpień 2003 sierpień 2003 Nr 2
Drugi numer "Pulsu Świata" otwiera raport o wykorzystywaniu wojny z terroryzmem do bezkarnego naruszania praw człowieka. Państwa takie jak Rosja, Chiny czy dyktatury azjatyckie dostały szansę, by złamać opozycję i walczące o samostanowienie narody, jak Czeczeni i Ujgurzy. Prezydencja Grecji w UE dobiegła końca. Grecja doskonale zidentyfikowała wyzwania, jakie stawia przed Unią globalizacja lecz bagaż problemów, z jakimi musi się borykać Bruksela jest zbyt wielki, by wszystkim zaradzić. Gospodarka, czy szerzej - ekonomia - a także kultura, ekologia, imigracja - to sfery i zjawiska, z którymi będą musieli się zmierzyć obejmujący prezydencję Włosi. W numerze znajdą Państwo tekst o Peterze Gabrielu. Artysta, który niedawno odwiedził Polskę, nie tworzy dziś z myślą o listach przebojów, co jednak nie ujmuje wartości jego muzyce. Ponadto jest działaczem na rzecz praw człowieka - nie ustępującym wcale skalą działań choćby Bono (liderowi U2). Żałoba, ale i nadzieja - takie przesłanie miał nieść projekt zabudowy miejsca po World Trade Center (WTC). Konkurs wygrał Daniel Libeskind. Dlaczego? Odpowiedź w numerze. Dziś, w czasie gdy Polacy chcą u boku Amerykanów stabilizować Irak, ważne są doświadczenia z odbudowy Afganistanu. Przypominamy jak wygląda sytuacja w tym kraju, gdzie talibowie nadal operują na wschodniej granicy, zaś prezydent Karzaj nie może się czuć bezpiecznie. Analogiczny problem stanowią Kurdowie - naród nadal pozbawiony państwa. Irak, Iran, Turcja i Syria same dzielą ten problem, a -wydawałoby się - najlepiej przygotowana do jego rozwiązania ONZ jak dotąd unika zajęcia stanowiska. Numer zamyka wywiad z Waldemarem Dziakiem, ekspertem spraw chińskich i koreańskich. Korea Północna i jej lider, Kim Dzong Il, to najbardziej tajemniczy reżim na świecie. Czy triada - władza, kino, seks - to prawdziwe oblicze Kima? Czy USA, Chiny, Rosja i Japonia zewrą siły, by doprowadzić do rozwiązania problemu?... Zapraszamy do lektury.

 NUMER czerwiec 2003 czerwiec 2003 Nr 1
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer "Pulsu Świata". W miesięczniku przedstawione będą najważniejsze procesy i wydarzenia zachodzące obecnie na świecie. Z natłoku informacji będziemy wybierać najbardziej istotne zagadnienia ze sfery polityki, życia społecznego, kultury i gospodarki. Na łamach Pulsu Świata znajdziecie teksty o rozszerzeniu UE, wojnie z terroryzmem, dialogu i konfliktach kulturowych i cywilizacyjnych, globalizacji oraz wszystkim, czym żyje wspołczesny świat. W każdej edycji miesięcznika pragniemy też prezentować wszystko to, co jest ważnym znakiem współczesnego dialogu Polski z resztą ludzkości. Ambicją twórców "Pulsu Świata" jest połączenie atrakcyjnej formy tekstów z wyczerpującą zawartością merytoryczną. Łamy miesięcznika są otwarte. Zapraszamy do współpracy. RedakcjaAktualności:
Japońskie fascynacje...
Koreańska awangarda w...
Akustyczna Marika...
Wszystkie wojny fotor...
Naga prawda o pilotac...

Kapela ze Wsi Warszawa

Kimar Studio

wypady.pl

Subnet Internet (C)2003